2015-10-21

Karta Miast Transeuropejskiej Sieci Transportowej

Transport stanowi fundament naszej gospodarki i społeczeństwa” 

Rząd RP przyjął w czerwcu 2015 r. dokument: „Bałtyk-Adriatyk - „Plan Prac Europejskiego Koordynatora Kurta Bodewiga”.

Plan Prac” służy przygotowaniu i realizacji - do 2030 r. -  transeuropejskiego korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk, należącego do sieci (tzw. bazowej) TEN-T.

Inicjatywa: „Karta Miast Transeuropejskiej Sieci Transportowej” („Karta Łódzka”) służyć ma przygotowaniu i włączeniu miast, przede wszystkim polskich, do realizacji w/w rozporządzenia PE a także do rozwoju ustalonej dotychczas sieci TEN-T w Polsce o nowe „węzły” i nowe połączenia, w tym o drogi wodne: E30, E40 i E70.

Szczegóły w dziale dokumenty - Karta Łódzka. 

wróć

NIP: 586-19-08-488
REGON: 191415247
KRS: 0000197233

/4858/ 668-21-11
/48/ 603-101-928
smab@smab.pl

Biuro SMAB:
Biuro Rozwoju Miasta
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia

Urząd Miasta Gdyni
Al. M. Piłsudskiego 52/54
81-382, Gdynia