O Nas

smab o nas Stowarzyszenie Miast Autostrady Bursztynowej zostało założone w 1996 r. Rada Miasta Gdyni  uchwaliła przystąpienie Gdyni do SMAB  (jako pierwsze miasto) - 24 kwietnia 1996 r. Oficjalna inauguracja działalności SMAB nastąpiła podczas Ogólnopolskiej Konferencji "Trzymajmy się morza" w czerwcu 1996 r. w Gdyni .
Prezesem SMAB jest  (od 2003 r.) prezydent Gdyni - Wojciech Szczurek SMAB powstało równocześnie z  Związkiem Miast Autostrady Transeuropejskiej, na terenie  Szwecji (Union of TEM Cities). Założycielami SMAB są miasta: Częstochowa, Gdynia, Gliwice, Katowice, Łódź i Toruń. Nazwa "Autostrada Bursztynowa"  zachowuje dziedzictwo kulturowe "szlaku bursztynowego, łączącego Adriatyk z Bałtykiem - już w okresie Cesarstwa Rzymskiego. Poza polską i szwedzką - rozwijają się podobne  inicjatywy miast w Czechach i Słowacji. Autostrada Bursztynowa (A-1)  ta jest osią tzw. VI Korytarza transportowego północ-południe" łączącego Bałkany, Europę Środkową i Skandynawię.
Na terytorium RP  strefę tę zamieszkuje ok. 11 milionów ludzi - znacznie więcej jak w strefie innych "korytarzy transportowych" . Również dochód narodowy, wytwarzany w strefie autostrady A-1 jest wyższy od dochodu wypracowanego w strefie autostrad: A-2 i A-4. SMAB ma dzisiaj 10 członków - do miast założycieli dołączyły: Radomsko, Sopot, Zgierz i Kowal. Działania SMAB mają - jako główny cel - wskazywanie znaczenia budowy autostrady A-1 dla rozwoju lokalnego, regionalnego i narodowego.
SMAB organizowało lub wspierało ogólnopolskie konferencje miast, integrując je w wywieraniu nacisku na kolejne składy parlamentów i rządów. Współdziałamy z innymi, krajowymi organizacjami, takimi jak: Związek Miast i Gmin Morskich, Stowarzyszenie Miast Nadwiślańskich, Stowarzyszenie Gmin Pomorskich dla Budowy Autostrady A-1.
SMAB wspiera też badania i konferencje naukowe, dotyczące rozwoju infrastruktury transportowej i logistycznej korytarza północ-południe, szczególnie w konurbacjach: Katowicko-Gliwickiej, Łódzko Warszawskiej, Toruńsko-Bydgoskiej i Gdańsko-Gdyńskiej.
Członkowie SMAB prowadzą jednocześnie kampanię promocyjną w swoich obszarach działania, odpowiadających obszarowi województw. W efekcie, ponad 60 jednostek samorządu terytorialnego wskazało autostradę A-1 jako główny determinant swojego rozwoju. Również strategie i plany zagospodarowania województw, przez które przebiega trasy przyszłej autostrady A-1, warunkują swój rozwój od  istnienia A-1.
Autostrada A-1 uznana została przez Unię Europejską jako inwestycja priorytetowa. Oznacza to, że nawet 85% kosztów jej budowy może być refundowana. Jednym z warunków realizacji tej inwestycji jako inwestycji "europejskiej" jest szeroko rozumiane partnerstwo wszystkich, którzy zapewnią w najwyższym stopniu pozytywny, synergiczny efekt inwestycji. SMAB pragnie integrować jednostki samorządu terytorialnego i inne organizacje publiczne dla spełnienia tego warunku.

 

Historia

smab historia

1995

18 sierpnia
Z inicjatywy prezydentów miast Gdynia i Karlskrony (Szwecja), na pokładzie promu „Lion Ferry” podpisano deklarację ws. Utworzenia Union of TEM Cities
Inicjatywę miast partnerskich poparli przedstawiciele miast: Goeteborg, Vërnamo, Växjő, Ronneby, Karlskrona, Gdańsk, Toruń, Łódź, Częstochowa, Katowice oraz przedstawiciel ONZ ds. PETC, Sekretarz Generalny VASAB 2010 i In.

Minister  Transportu i Gospodarki Morskiej RP B. Liberadzki oświadczył, że budowa autostrady A1 rozpocznie się w 1995 roku.

1996

Rady Miast: Toruń, Gdynia, Gliwice, Częstochowa, Katowice, Łódź podjęły uchwały ws. Stowarzyszenia gmin, przez które przebiegać będzie trasa projektowanej  Autostrady Północ - Południe         

Podczas Centralnych Obchodów „Dni Morza” w Gdyni, przedstawiciele miast członkowskich podpisują statut SMAB. Inauguracja działalności SMAB.

1997

Rejestracja SMAB w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pierwszym przewodniczącym Komitetu SMAB został wiceprezydent Gdyni dr inż. M. Brzeski

Podjęto uchwałę ws. Nawiązania współpracy z partnerami w Republice Czech, Republice Węgier i Grecji.

1998

Wystąpienie Zarządu SMAB i Parlamentarzystów RP do Premiera Rządu RP Jerzego Buzka ws. Poparcia przez Rząd budowy autostrady A1.

 Podczas posiedzenia Zarządu SMAB podjęto decyzję o wystąpienie do Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej RP o nadanie projektowanej autostradzie oficjalnej nazwy „Autostrada Bursztynowa”.

Otwarcie biura SMAB w Gdyni.  Rozstrzygnięcie konkursu na logo SMAB.

Otwarcie 11 km odcinka autostrady A1 Lubicz – Czerniewice wraz z przeprawą mostową przez rzekę Wisłę pod Toruniem.

1999

W związku z opóźniającym się rozpoczęciem budowy autostrady A1, prezes SMAB poinformował Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej RP o poważnym zaniepokojeniu SMAB sytuacją przedłużania  się planu budowy autostrady.

Gmina Gdynia zostaje liderem polsko – szwedzkiego projektu Phare CBC/ Interreg IIc „SEBTrans”. Celem projektu jest zbadanie uwarunkowań Strefy Rozwojowej VI Korytarza Transportowego  na obszarze województw: pomorskiego, kujawsko – pomorskiego i łódzkiego.

SMAB zawiesza swoją działalność w związku ze zmianą przepisów prawnych regulujących budowę autostrad w Polsce. Współpraca z innymi organizacjami działającymi na rzecz budowy autostrady została zachowana.

2002

Decyzją Prezydenta Miasta Gdyni p. dr Wojciecha Szczurka, rozpoczęła się procedura reaktywowania SMAB

I konferencja SMAB, ZMN i Ligi Morskiej pod nazwą: „Zagospodarowania Wisły i Autostrada A1 szansą inwestycyjną”.

2003

„Grupa Wysokiego Szczebla” Komisji Europejskiej opublikowała listę 29 strategicznych inwestycji  transportowych Unii Europejskiej – wśród nich znalazła się autostrada A1 oraz linia kolejowa E – 65 (Gdańsk – Warszawa – Katowice).

Rada Miasta Zgierza oraz Rada Miasta Sopotu podjęły uchwałę o przystąpieniu do SMAB.

Miasto Gdynia zgłosiło na Pierwszym Kongresie Miast w Warszawie wniosek, o wywiązanie się przez Rząd RP z obietnicy budowy autostrady A1. Wniosek został przyjęty.

Prezes SMAB zwrócił się do Premiera Rządu RP L. Millera, o skuteczne działanie dla zachowania autostrady A1 na liście projektów priorytetowych UE.

2004

Komisarz UE ds. Transportu i Energii poinformował prezesa SMAB, że inwestycja: autostrada Gdańsk – Żylina, została włączona do listy projektów, które, spełniając kryteria Rady Europejskiej z dn. 12 grudnia 2003 r. dotyczące ich „dojrzałości”, będą zakwalifikowane do realizacji jako priorytetowe.

Konferencja „Wizje i strategie wokół VI Korytarza Transportowego”, za którą, wraz z utworzeniem stoiska informacyjnego, SMAB otrzymał wyróżnienie „Full Ahead”.

2005

Rada Miasta Kowala podjęła uchwałę o przystąpienia do SMAB.

Wystąpienie Prezesa SMAB do Premiera Rządu RP w związku z brakiem realizacji porozumienia z dn. 31 sierpnia 2004 r. ws. Budowy pomorskiego odcinka autostrady A1.

2006

SMAB zorganizował pierwsze spotkanie konsultacyjne polskich partnerów projektu „Autostrada Morska” Gdynia – Karlskrona. Uzgodniono zakres celów i zadań projektu.

SMAB zwrócił się do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o zapewnienie w dokumentach programowych 2007 – 2013 zapisów, umożliwiających realizację w tym okresie infrastruktury VI korytarza transportowego.

2007

Na wniosek SMAB, Rada Euroregionu Bałtyk przyjęła rezolucję ws. Popracia inicjatywy autostrady morskiej Karlskrona – Gdynia.

Linki

smab linki

NIP: 586-19-08-488
REGON: 191415247
KRS: 0000197233

/4858/ 668-21-11
/48/ 603-101-928
smab@smab.pl

Biuro SMAB:
Biuro Rozwoju Miasta
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia

Urząd Miasta Gdyni
Al. M. Piłsudskiego 52/54
81-382, Gdynia